Pletařská 660/9, Krásná Lípa

Telefon 773 581 846

Provozovatel: Hana Volfová, U lamy, s.r.o.

GPS 50.9146233N, 14.5107356E

Ochrana osobních údajů a ochrana spotřebitele

Shromažďované osobní údaje zákazníků jsou užity pouze pro zákonné potřeby – vedení knihy hostů. Přístup k nim mají pouze kontrolní orgány v souladu se zákonem.

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Společnost U lamy, s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Ulamy, s.r.o., IČO: 05400911, se sídlem: Pletařská 660/9, 40746 Krásná Lípa, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 38093 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, adresa pro doručování elektronické pošty: ubytovani@ulamy.cz, telefonní číslo: 773581846;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: ubytovací služby;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena na internetových stránkách nebo v rezervačním systému a sdělena v odpovědi na objednávku rezervace a to e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky. Je možná i individuálně dohodnutá cena. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele nebo zprostředkovatele (Booking a pod.), jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “ Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;